Smaklig måltid!

.

Två händelser styr råden till diabetiker.

Det finns två händelser som har påverkat diabetesvården mycket kraftigt.

Dels är det insulinets upptäckt och användning från 1921-3 och dels är det McGovernkommitténs PK [*] kostråd från 1977.

Fram till 1923 fanns det bara en enda metod som fick diabetespatienter att överleva mer än några dagar. De flesta före 1923 hade diabetes typ 1, de som oftast kräver extra insulin.

Metoden var en sträng kolhydratbegränsning och i princip alla med diabetes typ 2 och många med typ 1 blev helt friska på metoden helt utan läkemedel. Då fanns det många tusen års samlade erfarenheter alltifrån de gamla egyptiernas tid (2000 år före Kristus) via Hippokrates (seklet före Kristus), Banting (1865) och Julius Lagerholm (1904-21). Allt detta finns dokumenterat och tillgängligt även idag.

Men i och med insulinets upptäckt och tillgänglighet fann läkare att de kunde låta patienter med diabetes att äta mer kolhydrater och patienterna, dåligt utbildade av sina läkare, anammade gärna en med åren allt kolhydratrikare kost. Det finns ju insulin! Fortsätt läsa ”Smaklig måltid!”

”Den klimavenlige ko er på trapperne”

”Køer bliver kaldt en af vores største klimasyndere. Nu arbejder danskeforskere på at udvikle en mere klimavenlig ko, som føder sjældnere og producerer mere mælk i længere tid.

Den danske malkeko skal være klimavenlig: Mere mælk og færre kalve, lyder opskriften.

Køer prutter og bøvser og udleder drivhusgasser for fulde gardiner.”

Källa: Videnskab dk

– ◊ –

Mitt brev till redaktionen@videnskab.dk ; fi@fi.dk (Styrelsen for Forskning og Innovation).

Svar har ännu inte inkommit.

Hej!

Jag undrar om ni vet vad ni pratar om när det gäller kor och metanutsläpp.

Kor är metansänkor Fortsätt läsa ””Den klimavenlige ko er på trapperne””

Jag har varit på Läkartidningens seminarium om fetma den 7 december 2011

”Eftersom livsstilbaserad fetmabehandling senare i livet
är både ineffektiv och kostsam för sjukvården,
är det viktigt att behandlingen startar tidigt”

Källa: Övervikt och fetma i primärvården

– ◊ –

Det är besynnerligt att det verkar som om att professorer och medicinare idag saknar:

Jag har svurit i kyrkan!

Jag var på Läkarstämmans symposium ”Bättre metabol kontroll vid typ 1 och typ 2-diabetes” den 30 november 2011.

Här pratade man sig varm för att omedelbart man upptäcker en patient med diabetes så ska man sätta in Metformin, insulinstärkande läkemedel.

Så jag kunde inte låta bli att fråga varför man rekommenderade läkemedel före kostbehandling och att man kunde prova en lågkolhydratkost på samma sätt som man rekommenderade patienter med diabetes för 90 år sedan. Fortsätt läsa ”Jag har svurit i kyrkan!”