Fråga till Världsdiabetesdagen den 14 november 2011.

Det står i Patientsäkerhetslagen PsL följande:

6 kapitlet: Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.

Allmänna skyldigheter

1 §. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.

6 §. Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska se till att patienten ges individuellt anpassad information om:

 1. sitt hälsotillstånd
 2. de metoder för undersökning, vård och behandling som finns
 3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården
 4. vårdgarantin.

Dessa paragrafer innebär att patienten ska få en komplett information och få välja den terapi som patienten vill ha. Detta är tvingande lagstiftning.

Patienten ska få tillräckligt med information, gäller även dyrare preparat eller behandlingsmetoder, därefter väljer patienten det som passar patienten bäst.

Källa: Svensk författningssamling (SFS) – Patientsäkerhetslag (2010:659)

– ◊ –

Socialstyrelsen har redan två varandra uteslutande kostråd:

 1. De av Livsmedelsverket ärvda och av SBU utklassade kostråden som vilar på en synnerligen bräcklig vetenskaplig grund.
  .
 2. De av Socialstyrelsen den 16 januari 2008 godkända lågkolhydratkostråden som är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vilket av dessa varandra uteslutande kostråd för diabetiker och överviktiga ska patienten få välja?

Varför får inte patienterna den vård som PsL kräver genom att endast ge en lågkolhydratkost till patienter med diabetes?

– ◊ –

Fakta:

 • Vi vet att kolhydrater höjer blodsockret och skadar kärl och vävnad.
 • Vi vet att ett förhöjt blodsocker leder till en förhöjd insulinnivå.
 • Vi vet att en förhöjd insulinnivå ökar fetman, välkänt av gamla tiders grisbönder som producerade feta grisar.
 • Vi vet att protein och fett (utan kolhydrater) minskar fetman, blodsockernivåerna och diabetessymtomen, välkänt av nya tiders grisbönder som producerar magra grisar.
 • Varför rekommenderar då våra myndigheter oss män att äta 480 g kolhydrater per dag?

Björn

18 svar på ”Fråga till Världsdiabetesdagen den 14 november 2011.”

Kommentera