Fråga till Världsdiabetesdagen den 14 november 2011.

Det står i Patientsäkerhetslagen PsL följande:

6 kapitlet: Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.

Allmänna skyldigheter

1 §. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt. Fortsätt läsa ”Fråga till Världsdiabetesdagen den 14 november 2011.”