Mat vid diabetes

Jag skickade ett brev till Socialstyrelsen 3 oktober 2011 angående kommande kostråd för diabetiker, läs mer…

Jag fick följande svar:

”Till Björn Hammarskjöld

Tack för ditt brev om kost vid diabetes. Socialstyrelsens vägledning kommer att publiceras under hösten 2011.

Vänligen
NN

Nationella riktlinjer
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm”

Vilket föranledde mig att skriva följande svarsbrev till Socialstyrelsen:

Mora 6 oktober 2011

Hej!

Tack för ditt snabba och vänliga svar!

Vore tacksam för ett förhandsexemplar av vägledning om kost vid diabetes. Eller är det inte en öppen process som utlovats? Sedan är det det där med kosten.

Om det stämmer det som står i (vid öppen process, vid sluten process synes någon ha läckt till) tidningen Leva med diabetes augustinummer enligt Matfrisk blogg så kan jag bara dra en slutsats:

Socialstyrelsen verkar tala med en fyrkluven tunga.

Ena tungdelen säger att en lågkolhydratkost rekommenderas till överviktiga och diabetiker. Den är i enlighet med vetenskap (evidensgrad A) och beprövad erfarenhet. Beslutet offentliggjordes av Socialstyrelsen den 16 januari 2008.

De andra tre tunghalvorna säger att en högkolhydratkost är vad överviktiga och diabetiker ska äta, den kost som de inte tål utan tvingas till mängder med mediciner för att överleva.

375-480 g kolhydrater per dag är en dos som kan döda en person tio gånger om.

SBU fann 2010 i rapporten ”Mat vid diabetes” att vetenskapen bakom kostråden var synnerligen bräcklig. Vare sig SBU eller Socialstyrelsen verkar veta att kolhydrater i maten frisätter insulin som blockerar fettnedbrytning och bygger om kolhydrater till fett som lagras. Detta minskar omedelbara energitillgångar och ökar därmed hungern efter mer kolhydrater och ger en förvånansvärt snabb viktuppgång. Det ökar risken för obesitas, hjärtsjuka, cancer, diabetes och Alzheimer . Kunskapen är känd sedan mitten på förrförra seklet. Även grisbönder och gåslevergässuppfödare vet detta.

Så jag undrar vilken av de fyra tungdelarna Socialstyrelsen vill att vi ska lyssna på?

  1. Väljer vi den första tungdelen, lågkolhydratkost, så följer vi Socialstyrelsens krav på att vi ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och PSL (Patientsäkerhetslagen) uppfylls.
    .
  2. Väljer vi den andra tungdelen, traditionell diabeteskost enligt tallriksmodellen där vetenskap och beprövad erfarenhet saknas, så bryter vi mot Socialstyrelsens krav att vi ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi bryter mot PSL också.
    .
  3. Väljer vi den tredje tungdelen, Medelhavskost med mycket baljväxter och fleromättat fett där vetenskap och beprövad erfarenhet saknas förutom att omega-6 i mer än 20 g per dag ger bröstcancer och prostatacancer enligt E Wirfält, I Mattisson och medförfattare (2002), så bryter vi mot Socialstyrelsens krav att vi ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi bryter mot PSL också.
    .
  4. Väljer vi den fjärde tungdelen, Icke strikt lågkolhydratkost (30-40 energiprocent kolhydrater) där vetenskap och beprövad erfarenhet saknas, så bryter vi mot Socialstyrelsens krav att vi ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi bryter mot PSL också.

Är det inte dags att Socialstyrelsen skrotar eller skär bort de andra tre, ovetenskapliga, ofysiologiska och ologiska tungdelarna av kostråden så att vi verkligen kan hjälpa befolkningen till ett friskare liv?

Jag förväntar mig nu att Socialstyrelsens vägledning ”Mat vid diabetes” rekommenderar en klar lågkolhydratkost (<50 gram kolhydrater per dag) och därmed en kompensatorisk högfettskost som det bästa alternativet och att patienterna får korrekta råd som stämmer överens med vetenskap och beprövad erfarenhet och även PSL

Mora den 6 oktober 2011

Vänligen

Björn Hammarskjöld

F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi
Oberoende kostkunnig

– ◊ –

Tidigare inlägg i frågan: Brev till Socialstyrelsen om kostråd för diabetiker.

3 svar på ”Mat vid diabetes”

Kommentera