Kritik mot Socialstyrelsens nya rapport

Det står mycket fint och bra, om mycket, i Socialstyrelsens nya rapport av 2011-09-01.

Näring för god vård och omsorg,

en vägledning för att

förebygga och behandla undernäring.

 

Först i rapporten står följande citat:

”Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer, friska, sjuka, unga och gamla har rätt att erhålla en adekvat, till individen och dennes (sjukdoms-) tillstånd anpassad näringstillförsel”

Näringsproblem i vård och omsorg, Socialstyrelsen, rapport 2000:11

Detta är den portalparagraf som ska leda vården rätt i näringsdjungeln.

Denna portalparagraf bör sitta på den mest lästa platsen inom alla vårdenheter och den måste följas.

Då kommer vi till hur ska problemet lösas?

Det står bland annat på sidan 59:

”Individuellt anpassad kost.

Ur patientsäkerhetssynpunkt är det viktigt att utforma patientens kost så att den bidrar till symtomlindring, ökat välbefinnande och bidrar till tillfrisknande.

En förutsättning för att kunna anpassa kosten optimalt efter varje individ är att patient eller närstående, eller de tillsammans, medverkar i utformningen.”

Detta är alldeles underbart. Så här vill alla ha det!

Uppnår vi målet med Socialstyrelsens rapport?

Ja, det går, men det är svårt eftersom det finns för mycket tvehågsenhet och tvetydighet för att inte säga mångtydighet i rapporten. Det verkar också finnas en basal okunnighet bland dem som skrivit kostråden. Och man verkar ha glömt Socialstyrelsens eget beslut av den 16 januari 2008 där det står att en lågkolhydratkost är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Däremot klamrar man sig fast vid de kostråd som SBU 2010 fann ”vila på en synnerligen bräcklig vetenskaplig grund”. Den SBU-rapport som utarbetades av minst fyra ”experter” från Livsmedelsverket. Dessa ”experter” utredde om det fanns vetenskap bakom de kostråd de själva varit med att författa. Det kallas överallt annorstädes för jäv eller korruption.

Vidare står det på sidan 82 i Socialstyrelsens rapport:

”Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen.

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska enligt 6 kap. 1 § PSL  utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull vård som uppfyller dessa krav. Så långt som möjligt ska hälso- och sjukvården utforma och genomföra vården i samråd med patienten, och visa patienten omtanke och respekt.”

Då är det förvånande att Socialstyrelsen verkar helt bortse från sina egna beslut och rekommenderar en ovetenskaplig högkolhydratkost till äldre och sjuka som därmed kan drabbas av undernäring och andra sjukdomar.

Det verkar också vara signifikativt att Socialstyrelsen tar upp några av de matintoleranser som relativt små grupper har problem med, men verkar glömma bort en stor grupp om mer än en miljon människor i Sverige med diabetes och övervikt. De har en relativ eller absolut kolhydratintolerans. Och de ska rekommenderas att äta upp till 60 % av all näring i form av kolhydrater som de inte tål. Det är lika logiskt som att ge personer med jordnötsallergi rådet att äta mer jordnötter, det finns mediciner som kan få dem att överleva.

Jag är besviken på Socialstyrelsen som inte beaktat flera bra remissvar från de som har tänkt längre än Socialstyrelsens jäviga experter som ska försvara sina ovetenskapliga kostråd.

Det är intressant att de personer som ingår i arbetsgruppen och dessutom sitter i Livsmedelsverkets expertgrupp rekommenderar 2126-2150 kcal till en patient oavsett om det är en man eller kvinna och oavsett vikt [Källa: omräkning av Figur. Förslag till måltidsordning och fördelning av energi över dygnet, sidan 35].

I övrigt hävdar man 20-30 kcal/kg, 70 kg patient ska då ha 1 400-2 100 kcal/dag, även detta är svältkost, framför allt för män men även för kvinnor. Livsmedelsverket rekommenderar 2 500 kcal för kvinna och 3 200 kcal för man.

Socialstyrelsen vill alltså att patienter systematiskt undernärs. Man verkar ha glömt att patient med sepsis kan behöva mer än 10 000 kcal/dygn, liksom brännskadepatienter och efter större kirurgiskt ingrepp.

Kapitlet om D-vitamin på sid 143-4 innehåller flertal felaktigheter och bör skrivas om och uppdateras enligt senaste forskningen.

Kapitlet om mättnad sid 151 saknar alla referenser utom första och man anger att felaktigt att fett är minst mättande av makronäringämnena. Det är bara att gå till sig själv, ät 1 dl vispgrädde och vänta tills du är hungrig igen och ät då 100 g rena kolhydrater (socker eller stärkelse) och vänta tills du är hungrig igen. Det är ungefär 400 kcal i båda fallen, det tar ungefär 4 h efter vispgrädden innan du blir hungrig igen, men bara omkring 2 h efter kolhydraterna.

Detta tyder på att rapporten är slarvigt sammansatt och dåligt korrekturläst.

Det verkar tyvärr vara ett slafsjobb Socialstyrelsen har åstadkommit.

Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi

Kommentera