GMO och horisontell genöverföring

.

GMO-kan-ge

Om en hel population äter GMO-livsmedel som gör
sjukdomsalstrande bakterier antibiotikaresistenta,
riskerar
vi att ”dö som flugor” av infektioner som idag
betraktas som harmlösa och lättbotade med antibiotika.

ζ

.
GMO och horisontell genöverföring

Det är intressant att kunskapen om DNA och dess överföring (transmission) mellan olika organismer verkar både myndigheter, bönder och läkare ha bortsett helt ifrån. Att Gene Modified Organisms (GMO)-förespråkare bortser från det har klara ekonomiska orsaker.

Fortsätt läsa ”GMO och horisontell genöverföring”