Ett urval länkar presenterade med bilder

[Klicka på bilderna]

OH-bilder som visar hur Tallriksmodellen underminerar undervisningen
och främjar diabetes och fetma hos skolbarnen. Ladda hem bilderna som
till exempel kan visas när en skolas brukarråd har möte

Vi skulle kunna bygga upp en helt ny näring inom kost och hälsa som
skulle ge Sverige ett välbehövligt tillskott av både jobb och skatteintäkter.

Sverige skulle kunna bli världens centrum avseende forskning och utveckling om
diabetes och fetma, vi skulle utbilda, behandla, hålla seminarier och världskonferenser.

Livsmedelsverket bekämpar aktivt
det som håller oss friska (t.ex. D-vitamin).

Medicine Doktor Dwight Lundell

Världsberömd hjärtläkare berättar vad
som egentligen orsakar hjärtsjukdom!