Fetmaoperationernas mörkade baksidor!

Gastric Bypass operation

Dagligen ser vi i medierna vilka framgångar det skulle vara att operera sig mot fetma. Man blir smal direkt, kan sluta med mediciner och känner sig friskare och mår bättre i största allmänhet. Landstingspolitikerna lägger ner miljoner på ett ständigt ökande antal av dessa så kallade bypassoperationer.

Inte sällan åtföljs artiklarna av en intervju med någon, som nyligen opererats, gått ner i vikt, mår hur bra som helst och sjunger operationens lov i alla tonarter. Men för mig som distriktsläkare på en vanlig vårdcentral finns också en annan bild. Den skiljer sig avsevärt från den mediala.

Patienterna mår dåligt och alla måste äta olika typer av ersättningsmedel som vitaminer, kalk, D-vitamin, järn och ibland näringsdrycker. Dessa följder av operationen vill förstås de knivglada kirurgerna inte se eller ens höra talas om än mindre upplysa patienten om i förväg. Att man sedan årligen måste ta blodprover, vilket talar för att man inte är frisk, är ju också anmärkningsvärt.

Om andra mediciner man äter överhuvudtaget tas upp av kroppen vet vi ingenting. För mig är det en självklarhet att dessa stackars människor får svåra biverkningar, man kopplar ju bort vitala delar av mag-tarmkanalen. Vad som följer i framtiden vet ingen, men man kan nog ana att följderna av ett så omfattande ingrepp inte blir små. Är det rimligt att utsätta friska unga för detta?

Så när ni läser om dessa operationer, är det viktigt att Ni känner till att de också har komplikationer och ger olika former av bristtillstånd. För Er som står i kö för fetmaoperation är det dessutom viktigt att inte bara lyssna till operatörernas lovsånger utan förstå att informationen är ensidig och tänka efter före om det finns andra alternativ till viktnedgång.

Åsa Larsson
Distriktsläkare

Dagligen ser vi i medierna vilka framgångar det skulle vara att operera sig mot fetma. Man blir smal direkt, kan sluta med mediciner och känner sig friskare och mår bättre i största allmänhet. Landstingspolitikerna lägger ner miljoner på ett ständigt ökande antal av dessa så kallade bypassoperationer. Inte sällan åtföljs artiklarna av en intervju med någon, som nyligen opererats, gått ner i vikt, mår hur bra som helst och sjunger operationens lov i alla tonarter. Men för mig som distriktsläkare på en vanlig vårdcentral finns också en annan bild. Den skiljer sig avsevärt från den mediala. Patienterna mår dåligt och alla måste äta olika typer av ersättningsmedel som vitaminer, kalk, D-vitamin, järn och ibland näringsdrycker. Dessa följder av operationen vill förstås de knivglada kirurgerna inte se eller ens höra talas om än mindre upplysa patienten om i förväg. Att man sedan årligen måste ta blodprover, vilket talar för att man inte är frisk, är ju också anmärkningsvärt. Om andra mediciner man äter överhuvudtaget tas upp av kroppen vet vi ingenting. För mig är det en självklarhet att dessa stackars människor får svåra biverkningar, man kopplar ju bort vitala delar av mag-tarmkanalen. Vad som följer i framtiden vet ingen men man kan nog ana att följderna av ett så omfattande ingrepp inte blir små. Är det rimligt att utsätta friska unga för de

Så när ni läser om dessa operationer, är det viktigt att Ni känner till att de också har komplikationer och ger olika former av bristtillstånd. För Er som står i kö för fetmaoperation är det dessutom viktigt att inte bara lyssna till operatörernas lovsånger utan förstå att informationen är ensidig och tänka efter före om det finns andra alternativ till viktnedgång.

Åsa Larsson

690 svar på ”Fetmaoperationernas mörkade baksidor!”

 1. Värt att notera att även upptagning av mediciner försämras efter en operation, vilket innebär att dosen måste anpassas efter den upptagningsförmåga patienten har kvar.
  – – –
  Man kan ifrågasätta den medicinska kompetensen hos ”sakkunniga” som tror att man kan koppla bort större delen av magsäcken, tolvfingertarmen och en del av tunntarmen, frisk vävnad, utan att det får allvarliga framtida hälsokonsekvenser.

  BENROTT
  Det har konstaterats att risken för benbrott hos gastric bypassopererade är två eller tredubblad, på grund av den orsakade vitamin- och mineralbristen. Eftersom de opererade inte längre tolererar eller kan uppta fett uppstår brist på de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. som i sin tur ger kalciumbrist. Den förminskade magslemhinnan reducerar också möjligheterna att ta upp vitamin B-12.

  Har vi inte tillräckligt många lårbensbrott i Sverige?

  Nedan ett utdrag som behandlar risken för benbrott efter en gastric pass operation.

  Bad To The Bone, posted by Tom Naughton in Bad Medicine 16 June 2009,
  about Bariatric Surgery (gastric bypass):

  “So you end up losing weight, but also become vitamin deficient, and perhaps end up with brittle bones. I’d rather be fat and know I’m able to roll on the floor with my rambunctious girls without snapping a femur. But of course, you don’t have to become vitamin deficient to lose weight. You can lose weight by cutting out sugar and starch, which don’t contain any nutrients we need – or to be more accurate, they don’t contain any nutrients we can’t get from the foods Mother Nature actually intended for humans to eat.”

  Tips; Markera den engelska text du vill översätta och klicka på översättningsknappen uppe till höger.

 2. Så bra att distriktsläkaren, Åsa Larsson, ger av sin version av de negativa följderna av fetma operationer. Det får man sällan höra om. Jag har all förståelse för det lidande som övervikt innebär och de hälsorisker det medför. Man får heller inte utesluta att det kan finnas enstaka fall där inget annat hjälper än operation. Man får inte heller utesluta att det kan gå bra för någon. Men för de allra flesta är det inte så. De flesta har det väldigt svårt för att vänja sig och får nya hälsoproblem.
  Jag förstår också att man gärna och snabbt vill bli av med sin övervikt att man så gärna vill tro på dessa förtroendegivande kirurger och uppmuntrande sjuksköterskor som håller informationsträffar om fetmaoperationer.
  I det sammanhanget bortser man kanske från det självklara att vår magsäck är utformad och finns därför att den under evolutionen visat sig vara mest ändamålsenlig.

  Det är vår allmänna skattefinansierade sjukvård som erbjuder denna kirurgi och som får människor att tro att detta är den ultimativa lösningen. Det är ohederligt och ovetenskapligt att inte förklara kolhydraternas och insulinets roll.
  Så här tänker jag som gammal operations- och intensivvårdssköterska. En operation är en relativt snabb procedur för både patient och operatör. Men det är en längre procedur att efter operation ta hand om en person som tillfälligt blivit utslagen av narkos och ingrepp – att se till att alla kroppsliga funktioner kommer igång och upprätthålls. Så kommer ytterligare en längre procedur – återhämtning och normalisering på vårdavdelning. När man så kommer hem så skall man vänja sig vid ett nytt sätt att äta.
  Så får man problem och då går man till sin vårdcentral som Åsa Larsson beskriver.
  Då är kirurgen lång borta och håller på och opererar en ny patient.
  Då har jag inte tagit med eventuella komplikationer vid själva operationen och vid eftervården.

  Som vid alla andra kirurgiska ingrepp är det högt kvalificerade resurser som tas i anspråk och kostnaderna är höga. Man tar risker med komplikationer som vid alla andra kirurgiska ingrepp. Det kräver sjukskrivning .Om allt vore frid och fröjd efteråt och inget annat alternativ funnes så fick man väl ta det.
  Men vi vet att det finns alternativ . Erbjud människor att bo på ett ställe där man serverar LCHF-kost. Så mycket lidande det skulle förhindra och så mycket pengar det skulle spara för det allmänna.

Kommentera