Studie av viktminskningskirurgi: Nästan 3 procent dog efteråt.

Nästan en tredjedel av överviktiga människor som dör efter viktminskningskirurgi gör det för egen hand (självmord). Totalt sett dör nästan 3 procent av patienter som har viktopererat sig, oftast inom 30 dagar efter operation och ofta på grund av hjärtkomplikationer.

Operationen, som innehåller en rad förfaranden som kollektivt kallas Gastric Bypass kirurgi, är ofta en sista utvägsalternativ för människor som är kraftigt överviktiga, med en body-mass index (BMI) över 40.

Fortsätt läsa ”Studie av viktminskningskirurgi: Nästan 3 procent dog efteråt.”

Kostförändring borde ersätta kirurgiska ingrepp

Antalet magsäcksoperationer mot extrem fetma tycks nu öka ganska dramatiskt, trots på sikt mycket tveksamma resultat för patienternas livskvalitet. En ganska enkel kostförändring skulle innebära betydligt bättre och bestående resultat – utan kostnader för sjukvården. Ändå fortsätter man med de farliga, handikappande och resurskrävande kirurgiska ingreppen. Fortsätt läsa ”Kostförändring borde ersätta kirurgiska ingrepp”