Kostförändring borde ersätta kirurgiska ingrepp

Antalet magsäcksoperationer mot extrem fetma tycks nu öka ganska dramatiskt, trots på sikt mycket tveksamma resultat för patienternas livskvalitet. En ganska enkel kostförändring skulle innebära betydligt bättre och bestående resultat – utan kostnader för sjukvården. Ändå fortsätter man med de farliga, handikappande och resurskrävande kirurgiska ingreppen. Fortsätt läsa ”Kostförändring borde ersätta kirurgiska ingrepp”