Kostförändring borde ersätta kirurgiska ingrepp

Antalet magsäcksoperationer mot extrem fetma tycks nu öka ganska dramatiskt, trots på sikt mycket tveksamma resultat för patienternas livskvalitet. En ganska enkel kostförändring skulle innebära betydligt bättre och bestående resultat – utan kostnader för sjukvården. Ändå fortsätter man med de farliga, handikappande och resurskrävande kirurgiska ingreppen.

Den helt felaktiga myten om att fet mat är fettbildande och skadlig medför många tragiska konsekvenser. Att t.ex. ambitiösa och välmenande föräldrar letar fettsnåla produkter på affärernas hyllor för att kunna ge sina barn bästa möjliga förutsättningar, är en sådan förfärlig konsekvens. På det sättet utsätter de sina barn för stora risker att bli feta, att på sikt få diabetes och att över huvud taget få ett sämre liv än som varit möjligt med mer fett i kosten. Jag antar att många föräldrar, när de så småningom blir medvetna om sanningen, kommer att gripas av stort raseri mot t.ex. Livsmedelsverket, som i sina kostråd rekommenderar fettsnål mat även till små barn!

En kanske mer omedelbart synlig och dramatisk effekt av den helt förvridna synen på fett i födan, erbjuder den nu alltmer vanligt förekommande magsäcksoperationen mot extrem fetma (som man fått genom att äta för lite fett).

Den här formen av operation skulle nästan helt och hållet kunna undvikas, om patienterna fick rådet att övergå till en mer fettrik föda och dra ner på kolhydraterna. Med s.k. LCHF-kost (litet kolhydrater och mycket fett) har dramatiska viktminskningar på betydligt mer än 50 kg på ett år ofta noterats. Och detta utan några allvarliga medicinska följder i övrigt. Tvärt om har samtidigt alla mätbara medicinska värden normaliserats på ett förbluffande sätt. Patienterna har också under perioden av viktnedgång hela tiden kunnat äta sig mätta och inte haft några restriktioner vad avser kaloriintag. Och de kan sedan behålla sin nya vikt på samma sätt – genom att fortsätta äta rikligt och gott av den fettrika kosten och aldrig behöva gå hungriga.

I stället för att förblindas av den fantastiska tekniken, som ger oss möjligheter att med en kirurgisk operation ganska omedelbart och dramatiskt förändra patientens situation i yttre avseende, så kunde vi alltså med hjälp av en tämligen enkel kostförändring nå samma resultat.

En magsäcksoperation av detta slag är komplicerad och farlig (en av 400 dör vid operationen), och patienten tvingas att i fortsättningen för all framtid äta miniportioner av anpassad kost och alltid tugga extremt väl. Ändå är olika och mycket handikappande komplikationer mycket vanligt förekommande. Även om man i de ”lyckade fallen” naturligtvis omedelbart kan se en tämligen dramatisk förbättring av situationen för den gravt överviktige, så tycks erfarenheten vara att många ändå får en synnerligen tveksam livskvalitet efter sådana operationer. Ändå tycks ingen på allvar ifrågasätta den här behandlingsmetoden, och antalet ingrepp verkar öka dramatiskt.

Alltså: Trots uppenbara risker, stora kostnader och minst sagt tveksamma resultat för patientens livskvalitet, så fortsätter vi att belasta landstingens ansträngda ekonomi med den här sortens operationer.

Metoden att i stället förändra kosten på ett relevant sätt används inte, trots att den metoden inte behövde belasta sjukvården med ett enda öre, och trots att den effektivt avhjälper problemet med fetma, samt ger dramatiska hälsovinster i alla avseenden – och på sikt spar massor av pengar i sjukvårdsbudgeten.

Även om man skulle välja att lägga in patienterna på sjukhus under en tid för att kunna ha full kontroll över distributionen av föda, så skulle sannolikt kostnaden ändå bli väsentligt lägre än med nuvarande kirurgiska ”behandlingsmetod”.

Tyvärr gör alltså okunskapen inom sjukvården, och den totalt felaktiga myten om att fet mat är fettbildande och skadlig, att man medvetet avstår från ofarliga, billiga, enkla och effektiva metoder – till förmån för farliga, dyra, komplicerade och resurskrävande metoder med mycket tveksamma resultat.

Sven Erik Nordin

[bilden med länk till ”She was Britain’s fattest teen… now she’s anorexic: Academically bright teenager’s gastric band op caused her new nightmare” har vi lagt till. Magoperation botar inte beroende som de flesta lider av.]

Om författaren Sven Erik Nordin:

Om man själv eller på nära håll upplevt de dramatiska effekterna av en mer fettrik kost, så kan man inte annat än gripas av djup förtvivlan över den uppenbara okunskap som råder om detta i det medicinska etablissemanget. Trots begränsade möjligheter måste man därför försöka sprida kunskapen – även om ens trovärdighet jämfört med läkarvetenskapens förstås av de flesta uppfattas som mycket tveksam.

Källa: NEWSMILL

– ◊ –

Ladda hem broschyren här.

Läs mer om viktoperationer…

Kommentera