Genmanipulation

Genmanipulation anses av experterna vara nästa stora tekniska genombrott som kommer att förändra våra villkor på jorden. Den jämförs med ångmaskinen som satte fart på den industriella revolutionen. Genmanipulation påstås medföra bland annat följande:

  • Vi får en gång för alla ett slut på världssvälten. Genmanipulerade grödor kommer att avsevärt öka skördarna. Det är helt nödvändigt om vi ska klara av den växande världsbefolkningen och undvika framtida krig på grund av att folk svälter.
  • Genmanipulation löser alla våra hälsoproblem. Experter påstår att man i framtiden kommer att kunna bota i stort sett alla sjukdomar genom en spruta med genmanipulerad DNA.
  • Genmanipulation förbättrar miljön därför att man kan minska användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket och erbjuda bättre metoder för att hantera miljögifter.

Det låter onekligen fantastiskt. Men är detta verkligen hela sanningen. Svaret är tyvärr nej.

Men angår genmanipulation mig?

Fortsätt läsa ”Genmanipulation”

Kostförändring borde ersätta kirurgiska ingrepp

Antalet magsäcksoperationer mot extrem fetma tycks nu öka ganska dramatiskt, trots på sikt mycket tveksamma resultat för patienternas livskvalitet. En ganska enkel kostförändring skulle innebära betydligt bättre och bestående resultat – utan kostnader för sjukvården. Ändå fortsätter man med de farliga, handikappande och resurskrävande kirurgiska ingreppen. Fortsätt läsa ”Kostförändring borde ersätta kirurgiska ingrepp”